Välkommen till förbundskongressen Öppet Sverige 8-10 maj

Akademikerförbundet SSR samlas till kongress på Djurönäset, Värmdö kommun, 8-10 maj 2015. Temat för kongressen är Öppet Sverige. Utöver val och motionsbehandling genomförs ett seminarium om hur vi kan skapa en bättre migrationsprocess än i dag.

Fredag den 8 maj

Kl. 11.45: Kongressen öppnas.

Tal av förbundsordförande Heike Erkers, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samt Sacos ordförande Göran Arrius.

Kl. 14.00 Seminarium: Bättre migration – en överlevnadsfråga för landet.

En snabbare och mer mänsklig migrationsprocess är till gagn för både de som kommer hit och för den svenska tillväxten och välfärden.

Medverkande

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Patricia Kempff, chef Samhällsengagemang, Swedbank

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Elisabeth Svantesson, moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR

Samtalet leds av Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
 

Kl. 15.40 Tal av Ulf Kristersson, moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.

Helgen

Val till förbundsstyrelsen genomförs söndag den 10 maj. Fullständigt program och handlingarna till kongressen hittar du på hemsidan.