Välkommet besked, nu krävs ett uthålligt arbete för friska arbetsplatser

Det är mycket välkommet att sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll drar tillbaka förslaget om hälsoväxling. Vi har lämnat över konkreta förslag för sänkt sjukfrånvaro och ett hållbart arbetsliv till regeringen. Nu gäller det att gå från ord till handling och skapa friska arbetsplatser, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Beskedet på tisdagen om att regeringen inte går vidare med det aviserade förslaget om hälsoväxling är positivt och inte oväntat.  Sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare gjort klart att förslaget skulle dras tillbaka om arbetsmarknadens parter kunde komma överens om åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

– Det är också vad som har skett. Vi och andra parter på arbetsmarknaden har gjort vår hemläxa och kommit överens om en rad konkreta åtgärder som kommer att vara betydligt mer träffsäkra för att nå målet än en hälsoväxling, säger Heike Erkers.

Den breda partsgemensamma överenskommelse som Akademikerförbundet SSR står bakom innebär bland annat nya vägar tillbaka från sjukskrivning, bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård och stödpaket riktade till enskilda kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro.

– Det handlar också om att inom varje organisation titta på risk- och friskfaktorer och ta fram en åtgärdsplan för ett aktivt arbete med frågan på varje arbetsplats, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

– Nu gäller det att vi alla kavlar upp ärmarna och går från ord till handling. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete, säger Heike Erkers.