Välkommet om stärkt meddelarskydd

Anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg får stärkt meddelarskydd. –Det är mycket positivt och något vi har jobbat för, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Regeringen fattade idag beslut om en lagrådsremiss som innebär att anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg får samma möjlighet som offentliganställda att berätta för journalister om missförhållanden. Arbetsgivaren får inte efterforska vem som har läckt. Lagen ska träda i kraft vid årsskiftet.

– Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda att drabbas av repressalier, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Akademikerförbundet SSR har tryckt på för utökat meddelarskydd, bland annat i ett remissvar till regeringen i maj 2014.

– Allt fler offentligt finansierade verksamheter drivs i privat regi och därför är det viktigt att samhället har insyn i hur skattepengarna används. Meddelarskyddet kan också bidra till att stärka brukarnas ställning, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Det utökade meddelarskyddet är ett viktigt steg för en ökad yttrandefrihet.

– Men arbetet är inte slutfört. Vi ser gärna att regeringen går vidare och utreder om meddelarskyddet kan omfatta fler offentligt finansierade verksamheter som drivs i privat regi, säger Heike Erkers.