Välkommet regeringsbeslut om legitimation för kuratorer i vården

Regeringen beslutade idag att Universitetskanslersämbetet ska utreda hur den yrkesexamen som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska se ut. Vi välkomnar beslutet som är ett viktigt steg på vägen mot en legitimation, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Det senaste året har inneburit stora framsteg i Akademikerförbundet SSR:s arbete för legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Förbundet organiserar åtta av tio av landets sjukvårdskuratorer.

I juni fattade en enig riksdag beslut om att regeringen skyndsamt skulle arbeta fram ett färdigt förslag och i budgetpropositionen i september slog regeringen fast att en legitimation ska införas. Idag togs nästa steg med ett regeringsbeslut, där UKÄ får i uppdrag att utreda hur den yrkesexamen ska se ut som leder till legitimation. Konsekvens- och kostnadsanalyser kopplat till ett införande ska också utredas.

– Vårt förbund har ända sedan det bildades 1958 drivit kravet på att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas. Självklart är vi mycket glada över regeringens beslut, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Med en legitimation för kuratorer stärks patientsäkerheten och det viktiga psykosociala arbete som kuratorer utför får den tyngd som det förtjänar.

– Kuratorer inom vården har inte bara en högskoleutbildning utan också patientkontakt, eget behandlingsansvar och de arbetar självständigt. Alla kriterier för legitimation är alltså uppfyllda och det är hög tid att en legitimation införs, säger Heike Erkers.

Helene Hellmark Knutsson, ministern för högre utbildning och forskning, har visat en tydlig vilja att komma fram i frågan, påpekar Heike Erkers. Nu får UKÄ ett år på sig att utreda frågan och därefter har regeringen allt kunskapsunderlag som behövs.

– Då förväntar vi oss ett skyndsamt beslut och att inga hinder kvarstår för införandet av legitimationen, säger Heike Erkers.