Väntan på relevanta sommarkurser är lång

Axel Erkers

Relevanta sommarkurser ökar kompetensen och förkortar studietiden för studenter som snabbt vill ut i arbetslivet. Tyvärr hålls studenterna tillbaka av den uteblivna satsningen på sommarkurser, som trots att det ingick i Socialdemokraternas vallöfte ännu inte realiserats.

Nu i dagarna öppnade ansökningsperioden för årets sommarkurser, en period där många studenter studenter vill fortsätta sina studier både för att förkorta sina studieår och för att utöka sin kompetens. Med möjligheten att fortsätta försörja sig genom studiemedel under sommaren och lägga annars studiefrånvarande tid på att färdigställa sina studier, erbjuder sommarkurser en möjlighet för studenten att snabbare komma ut på arbetsmarknaden inom sitt fält.

Trenden visar att allt fler blir antagna till relevanta sommarkurser. Enligt Universitets- och högskolerådet blev så många som 926 stycken fler studenter antagna till en sommarkurs under 2016 jämfört med sommarterminen 2015, detta trots 2 603 färre sökande och 24 färre erbjudna kurser.

Det är roligt att se att flera studenter ges möjligheten att tjäna in tid och kunskap under sommaren. Trots det lyser regeringens utlovade satsning på relevanta sommarkurser med sin frånvaro. Denna satsning uppskattar Saco ska kunna spara in 11 000 heltidstjänster i studietid, samt ge 22 000 arbetslösa en ny chans att tillförskaffa sig ny kompetens för att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Välbehövd arbetslivsanknytning

Vi i Studentrådet menar att utöver behovet av fler relevanta sommarkurser finns även ett behov av fristående CSN-berättigade praktikkurser över sommaren. Det ger en möjlighet för studenter att få en mycket behövd arbetslivsanknytning utan att nödvändigtvis behöva konkurrera med sommarjobbarna. Utöver arbetslivsanknytningen ges studenten då även möjlighet att tillgodoräkna sig studietid även under sommaren, utan att förlora sin annars primära inkomstkälla.

Såväl arbetslivsanknytningen i utbildningen, som en chans att korta ner studietiden och få en tidig fot in i arbetsmarknaden, är två viktiga områden våra medlemmar önskar och behöver. Vi hoppas att regeringen kommer att satsa både på fler relevanta sommarkurser, såväl som utökade möjligheter till arbetslivsanknytning. Det är nödvändigt om sommarkurserna ska fylla någon funktion överhuvudtaget.

Axel Erkers
Styrelseledamot
Akademikerförbundet SSR:s studentråd