Var tredje inom socialtjänsten utsatt för hot eller våld i arbetet

Var tredje medlem i Akademikerförbundet SSR som arbetar i socialtjänsten har varit utsatt för hot eller våld i samband med arbetet de senaste två åren. Tre av fyra har en kollega som varit utsatt och mer än var tionde har övervägt att sluta på grund av risken för hot och våld.

Det visar en undersökning som Novus gjort på förbundets uppdrag.

– Ingen ska behöva utsättas för hot eller våld i samband med sitt arbete. Det är extra allvarligt när det handlar om människor som arbetar i samhällsviktiga funktioner, som våra medlemmar gör, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Var fjärde medlem inom socialtjänsten anser att hot och våld i samband med arbetet har ökat under de senaste tre åren. En lika stor andel svarar att de inte är trygga med eller tveksamma till att arbetsgivaren förebygger hot och våld.

– Det här är djupt oroande siffror. Ansvaret för att förebygga hot och våld ligger på arbetsgivaren. Många arbetar också mycket bra med de här frågorna, men det är uppenbart att mer behöver göras. Våra medlemmar har komplexa och kvalificerade jobb som de ofta utför under stor press och hög arbetsbelastning. De ska självklart inte dessutom behöva oroa sig över sin säkerhet, säger Heike Erkers.

Ett positivt resultat är att de flesta, åtta av tio, anser att deras arbetsplats är utformad så att hot och våld undviks. Men det finns brister i omhändertagandet efter att något hänt. Bland dem som har utsatts för hot eller våld säger 26 procent att de inte har fått något stöd av arbetsgivaren.

– Det visar tyvärr att alla arbetsgivare inte tar frågorna kring hot och våld på tillräckligt stort allvar. Att så många som var femte dessutom uppger att det inte finns tydliga rutiner för hur de ska agera vid hot eller våld är också en varningssignal om att det här arbetet måste prioriteras högre, säger Heike Erkers.

Det är en högre andel inom socialtjänsten än bland medlemmarna totalt som uppger att det finns en risk för hot och våld på arbetsplatsen, 53 procent jämfört med 33 procent bland alla medlemmar.

34 procent inom socialtjänsten har själva utsatts för hot eller våld de senaste två åren och 74 procent har en kollega som har utsatts. Det är betydligt högre än bland alla medlemmar, där andelen är 23 procent respektive 54 procent.

Undersökningen är en delrapport från en totalundersökning bland samtliga yrkesverksamma medlemmar i förbundet. Det är första gången Akademikerförbundet SSR gör en så bred genomlysning av frågan om hot och våld. Totalundersökningen består av 15 511 intervjuer, varav 5620 är medlemmar som arbetar inom socialtjänsten. Intervjuerna genomfördes under perioden 22 augusti – 20 september 2017. Akademikerförbundet SSR organiserar sju av tio socialsekreterare.

Förbundet gör i höst en satsning bland medlemmar och förtroendevalda för att öka kunskaperna om vad som gäller vid hot- och våldssituationer. Bland annat har fyra filmer som speglar olika situationer med hot och våld i arbetslivet lanserats. Filmerna används som utgångspunkt för diskussioner vid fackliga möten och utbildningar. Läs mer om förbundets arbete mot hot och våld och se filmerna här.

Dagens Nyheter skriver idag om vår undersökning och intervjuar vår förtroendevalda Lovisa Lindgren om vad som kan hända en vanlig arbetsdag.