Vård- och Omsorgsavtalet på KFS är klart

Avtalsförhandlingarna rörande branschavtalet för Vård och Omsorg inom KFS är avslutade, och vi har ett nytt avtal som gäller fram till 2017-03-31.

Förtecknade Sacoförbund (där Akademikerförbundet SSR ingår som en av parterna) och KFS har träffat en överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor som avser tiden 2016-04-01 – 2017-03-31. Lönerevisionen gäller från 1 april 2016, varför lönerna kommer att betalas ut med retroaktivitet under eller efter sommaren. Tidpunkten för utbetalning beror på hur företaget lägger upp tidsplanen för samtal och utbetalning. Parterna i avtalet är, utöver KFS, Kommunal, Förtecknade Sacoförbund, Vision och Vårdförbundet.

Det här branschavtalet är ett tidsbegränsat avtal (till skillnad från flera andra avtal inom KFS som löper som tillsvidareavtal) på ett år. Det följer övriga tecknade avtal på arbetsmarknaden, och det gäller även det sk. ”märket” där OB-ersättningarna för medlemmarna i Förtecknade Sacoförbund, Vision och Vårdförbundet höjs med 2,2%.

Eftersom avtalsperioden är kort finns inga stora förändringar men en översyn har genomförts och redaktionella ändringar för ökad läsbarhet är ganska många.