Vardagen på socialtjänsten - villkor och strategier

FoU Södertörn bjuder in till konferens 19 februari i Stockholm. Medverkar gör bland annat Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR och Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.

Vardagen på socialtjänsten - villkor och strategier

Hur står det till med socialtjänsten i allmänhet, och arbetet med försörjningsstöd i synnerhet? Vilka villkor råder för socialarbetare och hur påverkar det arbetet? Vad syftar socialtjänstens arbete till och finns förutsättningarna att uppnå syftet?

FoU Södertörn bjuder in till konferens den 19 februari 2015 kl. 08.30-12.00. Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.