Varför ska vi jobba längre?

Vi kommer att behöva jobba längre i framtiden. Men hur förankrar man högre pensionsålder? Och vad behövs för att vi faktiskt ska kunna arbeta längre? Om det pratar Samhällsvetarpodden med Göran Hägglund, som utrett frågan om längre arbetsliv. 

Hur förankrar man högre pensionsålder egentligen? Göran Hägglund fick tillsammans med Göran Johnsson i uppdrag att gå med förslaget om längre arbetsliv till arbetsmarknadens parter. Alla gick med på avsiktsförklaringen utom Svenskt Näringsliv – hur gick det till? Vad har det med den svenska partsmodellen att göra? 

– Min bild förstärktes av att vi har parter som tar ett större ansvar för samhällsutvecklingen. Vi har all anledning att slå vakt om och vara rädda om detta eftersom det betyder mycket för att vi ska kunna lösa de samhällsproblem som vi ännu inte har sett eller vet vilka de är, säger Göran Hägglund i podden. 

Sverige är unikt

Sverige är unikt som har genomfört en stor pensionsreform i modern tid och nu är inne på nästa. Hur byggs pensionssystemet vidare för ett längre arbetsliv som också är hållbart? Tvingande åtgärder som höjda åldersgränser för tidigaste uttag är en sak. Men vad behövs mer av åtgärder som verkligen gör det möjligt att vi kan arbeta längre? Vilket ansvar har politiken, arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter? Ska ett legitimt pensionssystem vara lagbundet för att skapa långsiktighet och förutsägbarhet eller måste det också påverkas löpande av aktiva politiska beslut som bromsen?

Och hur hanterar man att vissa grupper fått en dramatisk ökning av hälsosamma år efter pensionsålder – medan andra tvärtom något färre? Simon Vinge och Ursula Berge ställer frågorna till Göran – som idag dessutom är ordförande i Pensionsmyndigheten och arbetar vidare med pensionsfrågorna.