Varför stannar vi kvar i yrket?

Kanske är frågan inte så svår att besvara! I socialt arbete kommer vi nära livet.

Många artiklar belyser orsaker att vilja lämna myndighetsutövningen. Forskningssupplementet nr 41 visar istället socialarbetares motiv för att stanna kvar inom den sociala barnavården i Sverige, England och Italien. Författare är Staffan Höjer och Karin Kullberg.

Läs mer i Socionomen nr 1/2017!