Världspremiär på kongressen

Filmen om Sabrina och om det stöd hon fått från Al Marfa Health Center i Östra Jerusalem skildrar det viktiga och svåra sociala arbete som görs i ett samhälle utsatt för förtryck och omgärdat av murar.

Kongressens andra dag gästade Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback. Han berättade både om våra gemensamma projekt och om det strategiska samarbete vi haft sedan 2010. Du kan läsa mer om det här

I Östra Jerusalem ligger Al Marfas Health Center, ett center med socionomer och psykologer som arbetar med traumatiserade kvinnor och familjer som har svåra erfarenheter från att leva i ett land omgivet av murar och under svårt tryck.