Veckans medlem: Mircea Budulean

Vilka är ni som är med i förbundet, vad sysslar ni med på dagarna och vad pratar ni om på kafferasterna? Lite då och då presenterar vi en ny medlem. Denna vecka säger vi hej till Mircea Budulean på Crossroads i Stockholm.

Namn: Mircea Florin Budulean
Ålder: 31
Yrke/utbildning: EU-vägledare/statsvetare
Bor: på Södermalm vid Hornstull (Stockholm)

Lägeskoll. Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

Dagarna på jobbet kan variera mycket på hur de ser ut. Som EU-vägledare jobbar jag på ett roterande schema precis som mina andra kollegor. Vårt center Crossroads är öppet alla vardagar mellan kl 8-12 för våra deltagare. Under förmidagar i öppen verksamhet kan jag till exempel jobba i infodisken och ge snabb information till våra deltagare, eller boka in ett rådgivningsmöte eller ett handlingsplansamtal med dem. Annars kan jag också vara tillgänglig för rådgivning och sitta tillsammans med våra deltagare och ge stöd till det de behöver lösa, ansöka om, ringa till eller skriva. Från en annan position kan jag också ha en övergripande roll och ansvar som coach i verksamheten och se till att arbetsflödet fungerar som det ska.

Bäst med jobbet?

Det bästa med det här jobbet är att träffa så många fina människor som kommer från så många olika länder och kulturer. Jag tycker att de mötena är helt fantastiska eftersom de skapar så mycket energi och inspiration på båda sidor. Eftersom jag har varit med i projektet precis från början tycker jag att det var bäst med friheten att utforma mitt eget arbete. 

Sämst med jobbet?

Det sämsta med jobbet är att inte ha tillräckligt med alternativ eller verktyg för att kunna stödja våra deltagare med. Också att behöva jobba med okända faktorer som påverkar vår målgrupp och som ligger utanför vår kapacitet att påverka. Det kan skapa mycket frustration ibland, att man kan inte tillfredsställa, lösa eller lindra, och istället blir man tvungen att säga nej.

Veckans snackis på lunchrasten?

Framtiden och anpassningen av verksamheten till målgruppens behov är en ständigt snackis hos oss. Samt vad ska vi äta för lunch blir ett ständig dilemma.

Vad tycker du är den viktigaste frågan du vill att facket jobbar med?

Jag tycker att facket eller alla fackförbund borde jobba mer proaktiv mot svartarbetet. Ibland hör jag/vi historier från våra deltagare som handlar mycket om dåliga erfarenheter av att jobba svart i Sverige. När det är aktuellt förmedlar vi kontakten mellan deltagare och facken och försöker stödja dem så mycket vi kan. Vi uppmuntrar alltid vår målgrupp att aldrig jobba olagligt, först och främst för deras egen skull. Från min arbetsplats och vår målgrupps perspektiv tycker jag att det skulle vara mycket bra med ett nära samarbete med fackförbunden, speciell de som är relevanta för vår målgrupp. 

Vad ser du fram emot just nu?

Jag ser fram emot våren just nu. Både att vädret ska förändras och naturen ska vakna till liv, men också för att jag inom kort ska börja jobba med ett väldigt intressant projekt och det känns väldigt spännande. Jag har också förtroende för att många bra insatser kommer att göras för vår målgrupp och det känns bra och tröstande inför framtiden.

Du kan läsa mer om Mircea Buduleans arbete i artikeln om tredjelandsmedborgare