Vem vill du nominera till etikpriset?

Kvinna vid en mikrofon

Vet du någon person, grupp eller organisation som har gjort en särskild insats för att främja etiken inom samhälls- och välfärdsutveckling? Nominera hen eller dem till vårt etikpris!

Akademikerförbundet SSR och Etikrådet delar nu ut ett etikpris! Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet och att uppmärksamma goda förebilder. Det kan handla om stora övergripande projekt, men också om insatser för enskilda medarbetare. Mottagare av priset kan vara den som visat civilkurage inför en etisk problematik, hjälpt medmänniskor eller bidragit till att det etiska medvetandet inom området har ökat.

Priset går till person, grupp eller organisation verksam inom området samhälls- och välfärdsutveckling som har gjort en särskild insats för att främja etiken.

Priset utgörs av 25 000 kr och ska användas för att främja den verksamhet för vilken priset utdelas.

Sista nomineringsdag är den 16 mars. Priset delas ut på Akademikerförbundet SSR:s etikkonferens den 26 april. Läs mer om konferensen och anmäl dig i vårt kalendarium. 

Vet du någon som du skulle vilja nominera till etikpriset? Skriv ut wordfilen nedan och skicka in till filippa.eriksson@akademssr.se.