Vi analyserar partiledardebatten

I veckan vankades det partiledardebatt i riksdagen. Vilka frågor togs upp och hur vinklas verkligheten för att vinna väljarnas förtroende? Samhällsvetarpodden analyserar.

Vi är mitt emellan två val men i partiledardebatten hettar det till. Sverigedemokraterna fick kritik efter nya skandaler. Är budgeten i balans eller inte? Vilka är de stora frågorna som måste debatteras? Vi reder ut begreppen och går på djupet för att förstå alla sidorna. 

Hur väl sammansvetsad var Alliansen i sina gemensamma frågor? Hur mycket ville de profilera sig var och en för sig? Vilka kärnfrågor lyckades de olika partierna bäst i? Vilka var de bästa "oneliners"? Hur lyckades regeringen få ut sitt budskap om ett Sverige som tuffar på bra, men där stora utmaningar är kvar att lösa.

Hur tydliga och trovärdiga var de olika partierna i de klassiska välfärdsfrågorna - vård, skola och omsorg?

Vad hände med migrations- och asylfrågan? 

Allt detta och mycket annat diskuterades i veckans avsnitt av Samhällsvetarpodden.

Programledare: Johan Kovaniemi. Fasta medverkande är den samhällspolitiska chefen Ursula Berge och chefsekonomen Katarina Lundahl.