"Vi är rörande överens"

Högskolorna är beredda att utbilda kuratorer inom hälso- och sjukvård för en framtida legitimation, sade representanter för flera av lärosätena under morgonens seminarium om patientsäkerhet.

– Det gäller att inte släppa blicken på bollen, påpekade Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers på dagens seminarium om patientsäkerhet och en framtida kuratorslegitimation, som hölls i riksdagens Skandiasal på onsdagsmorgonen.

Frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård har stått på Akademikerförbundet SSR:s önskelista i decennier. Efter att ett enhälligt Socialutskott i förra veckan klargjorde att man vill snabba på arbetet med att ta fram ett förslag om att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård verkade saken vara närmare en lösning än någonsin.

Beredda ta emot bollen

Just hur en legitimationsgrundande vidareutbildning skulle se ut har varit en stötesten i utredningen. Men högskolorna är redo att göra sin del, sade Magnus Karlsson, prefekt på Ersta Schöndal högskola.

– Vi är alla rörande överens om att vi vill ha legitimation. När vi får bollen är vi beredda att ta emot den, sade han.

Magnus Karlsson har utrett frågan grundligt i sin roll som representant för högskolorna i Socialstyrelsens utredning. En ny utbildning skulle kunna vara på plats redan om ett eller två år, förklarade han.

"Bara att sätta igång"

Men Catharina Gåvfels, adjunkterad lektor på KI och lärare på Akademiskt primärvårdscenter, är övertygad om att det kan gå mycket snabbare än så.

– Det finns ett utarbetat och utprövat program, så det är bara att sätta igång på en gång, sade Catharina Gåfvels.

I dag finns redan både kurser på 20 och 30 högskolepoäng förklarar hon, och det finns samarbeten på magisternivå mellan KI och Ersta Schöndal. De förslag som finns i Socialstyrelsens utredning är i princip tagna från dessa existerande kurser, säger hon.

– Men det är väldigt viktigt att kurserna ligger där de andra vårdutbildningarna gör och knyts till hälso- och sjukvården och inte som en förlängning av socionomutbildningen. Kuratorerna behöver medicinsk kunskap, inte för att behandla utan för att de ska kunna förstå vad en sjukdom och en behandling behöver, sade hon. 

Förutom representanter från Akademikerförbundet SSR och från utbildningarna närvarade ett tiotal riksdagsledamöter från allianspartierna och ett flertal yrkesverksamma kuratorer.