Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv. Vill du medverka?

Arbetsmiljöfrågan är en av de viktigaste frågorna för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. Förbundets långsiktiga målsättning är att verka för ett hållbart arbetsliv. Med det menar vi att ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom utan istället kunna arbeta till pensionen. Förbundet ökar antalet medlemmar i privatsektorn och vi söker därför ytterligare en person som vill ta ett centralfackligt uppdrag som regionalt skyddsombud i Stockholms län.

Uppdraget är att verka för en bättre arbetsmiljö inom privata företag och organisationer i privatsektorn genom att aktivera och främja samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Tyngdpunkten ligger i att förmå arbetsgivaren och arbetstagarna att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.

Du ska även verka för att lokala skyddsombud utses och att skyddskommittéer inrättas, där villkoren för detta är uppfyllda.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av fackligt arbete i allmänhet och arbetsmiljöarbete i synnerhet. Har du erfarenhet av privata sektorn är det en fördel men inget krav. Framför allt så är det rätt personlighet som är avgörande för om du ska lyckas med uppdraget.

Att vara regionalt skyddsombud är ett förtroendeuppdrag vilket innebär tjänstledighet från ordinarie arbetsuppgifter. Förbundet står för ersättning av lönebortfall, ett månatligt arvode samt utbildning för uppdraget. Omfattningen är 30 procent och mandatperioden är ett år. Uppdraget förutsätter körkort och tillgång till bil.

Är du intresserad, eller känner någon som borde vara det, hör av dig till Jonas Lidberg, ombudsman och ansvarig för arbetsmiljö, på telefon 0709-224441 eller Jonas Lidberg

Vi vill ha din intresseanmälan senast 4 mars 2016.