"Vi får hålla koll så att vi inte jobbar ihjäl oss"

Migrationsverket gav idag en ny prognos över antalet flyktingar som väntas komma till Sverige – en fördubbling mot tidigare. Kommunerna kämpar redan hårt med att bemanna upp för att klara mottagandet. I Malmö har flera medarbetare redan blivit sjukskrivna på grund av den ökade arbetsbelastningen, berättar Kristina Aurell, HR-chef på Sociala resursförvaltningen i Malmö.

Hittills i år har 100 000 personer sökt asyl i Sverige, och ännu fler väntas komma de närmaste månaderna. På torsdagsmorgonen höll Migrationsverket en presskonferens om den extraordinära situationen och den kraftigt uppskrivna prognosen. Mellan 140 000 och 190 000 personer väntas söka asyl i Sverige innan december månads slut. Så sent som i juli beräknade man att 74 000 personer skulle komma under året.

– Fler människor än någonsin söker asyl i Europa och Sverige och situationen just nu saknar motstycke, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Man betonar samtidigt att prognoserna är väldigt osäkra. Hur EU och enskilda medlemsstater agerar kommer att ha avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver.

Rekryteringen en utmaning

Kristina Aurell är HR-chef på sociala resursförvaltningen i Malmö Stad. Där har hon ansvar för bemanning av personal på de boenden som tar emot ensamkommande flyktingbarn.

– Även till min enhet har jag fått rekrytera för att vi ska hinna med själva rekryteringen till boendena. I augusti hade jag 18 medarbetare på HR, nu är det 33 förutom mig, säger hon.

– I normala fall har vi kanske 120 barn i boendena. Just nu har vi 1 300 barn där. Bara sedan i augusti har vi öppnat mer än 20 nya boenden, berättar hon.

Kristina Aurell säger att man sedan i augusti har rekryterat 700 personer extra bara i Malmö stad som jobbar direkt med de ensamkommande barnen på boendena.

– Många av de nyrekryterade går på timmar. Det är alltså inte 700 heltidsanställda som har börjat hos oss, utan vi har tagit in studenter, pensionärer och även sådana som redan är anställda i kommunen som vill jobba extra, säger hon.

Vikarier utan utbildning

I vanliga fall har kommunen som krav att hälften av de anställda på boendena ska vara akademiskt utbildade.

– Tyvärr har vi inte kunnat fylla den målsättningen som läget varit nu. Det är en stor brist på akademiskt utbildade medarbetare med erfarenhet som vill jobba med detta. Vi välkomnar verkligen alla sökande, säger hon.

– De krav vi satt på de timanställda är att de har gymnasiekompetens, körkort, språkkunskaper och tidigare erfarenhet av arbete med människor, säger hon.

Kristina Aurell säger att den ökade arbetsbelastningen har drabbat många anställda. Flera medarbetare på sociala jouren är just nu sjukskrivna som en direkt följd av trycket. Sociala jouren jobbar med att handlägga akuta socialtjänstärenden utanför kontorstid, och det ställer höga krav på medarbetarna.

– Det har varit en stadig ökning av ärenden sedan i våras. Medarbetarna på sociala jouren jobbar på kvällar och helger och har ett mycket stort ansvar, utan stöd från övriga enheter som förstås då inte är bemannade. Det blir till slut så att de hamnar i ett läge där de inte orkar längre.

Även nästa år väntas många

Kristina Aurell ser inte att behovet av personal ska minska den närmaste tiden – och knappt på lång sikt heller.

– Vi får hålla koll så att vi inte jobbar ihjäl oss. Det gäller att vi lyckas skapa en hållbar organisation och en god arbetsmiljö över tid, säger hon.

Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas mellan 25 000 och 45 000 boendeplatser vid slutet av året, och risken finns att behovet inte täcks trots alla extraordinära boendelösningar som ses över för tillfället. Även nästa år kommer behovet av boendeplatser att vara mycket stort.