”Vi förväntar oss olika saker av kvinnor och män”

Du kan vara kompetent, strävsam och påläst. För många kvinnor finns det ändå där till slut – glastaket.

– Kvinnor kan och vill ta sig högre upp i chefshierarkin, men de får ofta inte chansen, säger Karin Karlström, utredare på Saco.

Fram till 30-årsåldern tycks män och kvinnor ha samma karriärmöjligheter. Chefsposterna är relativt jämnt fördelade, oavsett kön. Men sedan händer något. När det är dags att bilda familj bedöms kvinnor och män plötsligt olika. Kvinnors löneutveckling bromsar in, medan mäns accelererar.

En förklaring kan vara det fortsatt ojämställda uttaget av föräldraledighet, där kvinnorna tar ut merparten. En annan orsak är att fler kvinnor än män väljer att jobba deltid så snart barn kommer in i familjebilden. Men förklarar det att kvinnor drabbas kollektivt av sämre löneutveckling?

– Den förväntade familjebildningen har olika effekt för män och kvinnor. Det verkar som att många arbetsgivare anser att det är mer ”riskfritt” att anställa och befordra en man. Kvinnor drabbas betydligt oftare av tanken ”tänk om hon kommer att vara hemma”, säger Karin Karlström som arbetar med chef- och ledarskaps- samt jämställdhetsfrågor på Saco.

Dessutom har sektorer som domineras av kvinnor ofta avsevärt sämre karriärmöjligheter och därmed sämre lönespridning.

– Chefer i kvinnodominerade yrken har ofta ganska många underställda. Har man 60-70 medarbetare som man ansvarar för är det näst intill omöjligt att driva en utveckling och förutsättningarna för att göra ett bra jobb är väldigt begränsade. Jag tror att det finns en hel del man kan göra där. Det behövs fler chefer, säger Karin Karlström.

Hon vill se satsningar på offentlig sektor, för att visa att samhället värderar den här typen av yrken och jobb. Saco har räknat ut att det skulle kosta 36 miljarder att höja lönerna med 10 procent i kvinnodominerade yrken i den offentliga sektorn

En längre intervju med Karin Karlström finns i Chefstidningen nr 4, som kommer ut i dag, den 19 maj.