"Vi frågar aldrig efter kön"

Hur skapas bättre rekryteringar där inte hbtq-personer utesluts eller diskrimineras? Det snackades det om under Stockholm Pride i dag. "Näringslivet har ett stort ansvar", säger Martin Sjögren, teamledare på bemanningsföretaget Randstad.

Just nu pågår Stockholm Pride för fullt och regnbågsfärgade flaggor smyckar hela huvudstaden. Under veckan arrangeras flera seminarier och vid ett av dem diskuterades i dag vad som är en rättvis rekrytering som inte diskriminerar hbtq-personer, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. 

Representanter från tre bemanningsföretag var på plats, en av dem var Martin Sjögren, teamledare för central sourcing på Randstad, som bland annat rekryterar HR-personal till offentlig verksamhet. 

– Näringslivet har ett stort ansvar i de här frågorna, man kan inte sitta på sin egna kammare och tro att allting ska förändras av sig själv, säger Marin Sjögren som menar att ett av de första stegen till att inkludera alla grupper i en rekryteringsprocess är att som arbetsgivare se över sin egen webbsida.

På Randstad har man bland annat tagit bort kravet att de som söker jobb via deras webb måste ange hur de definierar sig. 

– Vi frågar aldrig efter kön. Ens kön spelar ingen roll när man har rätt kompetens att bidra med. Därför undviker vi att använda ordet tjejer och killar. Forskning visar att könsdysfori, alltså att personen inte identifierar sig med det kön de fick vid födseln, ökar och för den gruppen är det väldigt stigmatiserat att prata om tjejer/killar.

Martin Sjögren vill också tipsa fler arbetsplatser att skaffa könsneutrala toaletter.

– Det är viktigt att inte bara titta på hur ens webbplats ser ut, utan också hur det ser ut när man besöker oss fysiskt. Vi har exempelvis inte tjej- och killtoaletter hos oss, utan alla kan gå på alla toaletter.

Hur skulle du säga att en rättvis rekrytering går till?

– Det handlar om att fokusera på det som är viktigt: En persons kompetens. Fokuseras det på fel saker är vi inne i en fördomsdjungel. Många gånger när man söker jobb så kommer ett batteri med massa frågor, exempelvis frågan om kön eller ens fritid. Det är helt irrelevant.

Behöver arbetsgivare i allmänhet få bättre koll på diskriminering som hbtq-personer kan utsättas för på jobbet?

– Det finns utrymme att lära sig mer, exempelvis att inte prata om män och kvinnor utan använda begrepp som människor. Vi ser också i allmänhet ett hårdare klimat mot transpersoner, det finns stater som vill förbjuda transpersoner att vara med i militären, vi i näringslivet måste därför stå upp för allas lika värde.  

Text: Stina Loman, Akademikern