Vi har faktiskt råd

När det gäller bistånd är Sverige ett av få länder som når FN:s mål. Med vårt bistånd och vårt engagemang i världen bidrar vi på olika sätt till att förbättra människors vardag – inte minst i Afrika, där hög mödradödlighet och ett allt tuffare klimat för hbtq-personer är svåra utmaningar.

FN:s mål för bistånd till fattiga länder är 0,7 procent av bruttonationalinkomst, BNI. OECD har sammanställt hur olika länder uppfyller målen. Sverige ligger i topp på 1,1 procent, och följs av våra nordiska grannar i Norge och Danmark, samt Luxemburg och Storbritannien. Ett bistånd att vara stolta över!

Inför Världshälsodagen härom veckan skrev biståndsminister Isabella Lövin om regeringens nya strategi som ska stödja sexuell hälsa i Afrika i tidningen Expressen. Och mitt hjärta klappar lite extra för just Afrika. I artikeln nämns att vårt hälsobistånd genererar 4 miljarder svenska kronor. Allt går självklart inte till Afrika, men kontinenten söder om oss har en längre väg att vandra när det gäller den globala hälsan.

Kvinnor hårt drabbade

Det är lite orättvist att bara klumpa ihop Afrika, eftersom utmaningarna och möjligheterna skiljer sig mycket åt. Men söder om Sahara är läget som värst. Mödradödligheten är vedervärdigt hög – dagligen dör över 400 kvinnor i samband med sin förlossning. För att inte tala om småbarnsdödligheten och att den hiv-epidemi, som sägs avta något globalt sett, drabbar många fler kvinnor än män i det här området. Framförallt unga.

Sexuellt våld och sexuella övergrepp, framför allt våldtäkter och könsstympningar, är svåra att få bukt med. Men utbildning, stöd och hjälp till de utsatta och mediciner/sjukvård är ett måste. Könsstympningar är otroligt vanligt förekommande i flera länder i Afrika, och jag läste nyligen i LAFA:s tidskrift Insikt om Anissa Mohammed Hassan från Somalia. Bara en röst bland alla flickor som drabbats om hur könsstympningen påverkar hela livet, kroppen och mellanmänskliga relationer. En vidrig läsning som direkt sätter sig i maggropen och inte riktigt vill försvinna. Det är starkt av Anissa att berätta och nu försöka skapa förändring!

Dödsstraff för homosexualitet

När det gäller situationen för hbtq-personer i Afrika går utvecklingen delvis bakåt. Den uppmärksamhet om diskriminering, trakasserier och våldet som riktas mot dem har fått internationell uppmärksamhet. Och det stöd som hbtq-personer ändå får skapar dessvärre starkare motkrafter. Dödsstraff råder för homosexuella i Mauretanien, Sudan, Somalia och Nigeria. Och i praktiken gäller detsamma i Uganda. Fängelse väntar i ytterligare 20 afrikanska länder. Här finns en hel del att göra.

Bistånd i pengar är en sak, men lägg därtill hjälp till självhjälp via utbildningsinsatser eller att bygga upp ett lands rättsväsende, skapa fred och säkerhet, borra brunnar och bygga skolor. Allt sammantaget förändrar människors liv. Till det bättre. Och vi har faktiskt råd. Jag känner en stor stolthet att Sverige, trots sin ringa geografiska storlek, går i bräschen för att göra det bättre för människor även utanför våra egna gränser.