Vi kräver en långsiktig lönesatsning på socialsekreterarna

Det är bemanningskris i offentlig sektor, socialsekreterare behöver värderas efter ansvar.

Vi såg ett välkommet första steg i går då regeringen informerade om extra pengar till kommunerna för den sociala barn- och ungdomsvården. Men som situationen ser ut i dag i socialtjänsten behövs ytterligare omfattande åtgärder för yrkesgruppen socialsekreterare.

– För att kunna värna de svaga i samhället och ha en välfärd baserad på kompetens och erfarenhet är det avgörande att betala rätt lön för rätt jobb. Gruppen socialsekreterare har varit felavlönad under längre tid. Personalomsättning, sjukskrivningar och inhyrning kostar miljarder för kommunerna, säger Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

I detta krisläge är det nödvändigt att kraftigt förändra lönebilden. Sverige har, särskilt i kommunerna, den mest sammanpressade lönestrukturen i Europa. Det måste finnas en reell möjlighet att göra lönekarriär inom yrket.

Kommunerna måste kunna rekrytera och behålla dagens och morgondagens akademiker. Det räcker inte med några enstaka lönesatsningar. I ett läge med nationell kris inom socialtjänsten är det nödvändigt med en långsiktig plan, både nationellt och lokalt. Vi vill se fler karriärtjänster och stora strukturella löneförflyttningar. Händer inget radikalt nu överväger Akademikerförbundet SSR att kräva statliga medel till kraftiga löneökningar. 

– Det är avgörande att kommunerna agerar ansvarsfullt och att parterna blir överens om lönestrategier både centralt och lokalt för att häva kompetenskrisen i offentlig sektor, avslutar Heike Erkers.

 

Kontakt

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR 0706-22 39 78

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR 0708-17 44 29