Vi måste belysa maktstrukturerna på jobbet

Som vit cisperson har jag varit förskonad från hatbrott och intolerans, men det gör mig inte fri från ansvar. Snarare kanske det borde ställa ett större krav på mig att vara den där obekväma personen som ställer frågan ”vad menade du med det?".

I höstas presenterade några forskare vid Malmö högskola en ny studie som visar att var tionde student utsatts för hatbrott. Brott som främst tar sig uttryck i kränkningar kopplade till ursprung eller region. Tyvärr syns det sällan i statistiken då väldigt få av studenterna väljer att rapportera händelserna.

I veckan presenterade stiftelsen Expo sin Intoleransrapport för 2014 som visar hur rasistiska och nazistiska rörelserna ökade sin aktivitet under supervalåret. Näthatet får journalisten Alexandra Pascalidou att vilja kliva bort från offentligenheten. I kampanjen #ViBackarAlexandra samlas personer för att uppmärksamma att vi inte får låta oss tystas i kampen för allas lika värde.

I en önskvärd värld skulle inte sådana kampanjer behövas. I den världen skulle ingen heller behöva bli utsatt för rasism, vare sig som hatbrott eller som en del av den gömda strukturella rasism som många gånger gör sig påmind i jargongen runt kaffebordet på våra arbetsplatser, på julmiddagen hos släkten eller från en föreläsare på ett seminarium.

Som vit cisperson har jag personligen varit förskonad från hatbrott och den intolerans som är kopplad därtill men det gör mig inte fri från ansvar. Snarare kanske det borde ställa ett större krav på mig att vara den där obekväma personen som ställer frågan ”Vad menade du med det?” när någon drar ett ”skämt”, generaliserar och använder sig av stereotyper för att beskriva något.

Tillsammans med stiftelsen Expo genomförde vi 2013-2014 en seminarieserie just på temat "hur bemöter vi främlingsfientlighet på våra arbetsplatser?". För vi behöver också hitta strategier inom våra organisationer för hur vi tillsammans kan jobba för att skapa en bättre miljö för alla.

Kanske kan studentinitiativet Univleaks, som samlar berättelser om rasism på högskolan, vara något att inspireras av även i arbetslivet. För rasism handlar i mångt och mycket om makt och maktordningar och det är först när vi belyser och pratar om strukturerna som vi också kan motverka dem.