Vi måste prata om LAS

Under åtta år rörde inte alliansregeringen Las. Nu är m-beskedet att riva upp den. I ”Fackets bild” kommenterar vi det ändrade politiska LAS-landskapet just detta valår.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa i teve 2010 att ”vi tror att anställningsskyddet är viktigt för att kunna behålla äldre arbetskraft”. Och han hade ju rätt. I EU är hälften av äldre i arbetskraften. Hos oss är det närmare 80 procent. I måndags når vårpropositionen presenterades beskrev även finansminister Magdalena Andersson att EUs statistikbyrå aldrig mätt upp så hög sysselsättningsgrad i något EU-land som i Sverige just nu.

Thumbnail
Källa: Konjunkturinstitutet

Om LAS är ett så stort hinder för anställning skulle det ju synas i de här och andra siffror. Trots det befinner vi oss nu i ett läge där en majoritet i riksdagen söker mandat från väljarna att rasera LAS.

Vem drabbas när LAS försämras?

I veckans Fackets bild diskuterar Ursula Berge och Simon Vinge vilka som skulle drabbas av försämringar av LAS. Är det bara de som har svagast koppling till arbetsmarknaden eller påverkas vi alla?

De betonar också det avgörande i att LAS nu diskuteras öppet i valrörelsen så att väljarna vet att LAS ligger på stupstocken i detta val, vilket inte var fallet i valen 2006 och 2010.