Vi satte integrationsfrågan på agendan!

Den högre utbildningen både kan och bör vara en plattform för integration. Det är en viktig fråga för studentrådet, som i helgen satte integrationsfrågan högst upp på agendan.

Under helgen gick Saco Studentråds årliga kongress av stapeln och vi från Akademikerförbundet SSR:s studentråd var naturligtvis på plats. Kongressen samlar förtroendevalda från 19 fackliga studentförbund för att rösta igenom vilken studentfacklig politik som Saco studentråd ska driva det kommande verksamhetsåret

Sedan vi tillträdde som styrelse har det varit väldigt viktigt för oss att lyfta frågan om att den högre utbildningen både kan och bör vara en plattform för integration. Tidigare i höstas har vi gett remissvar på Saco studentråds politiska program, det vill säga den policy som Saco studentråd ska arbeta med de kommande tre åren. Här tog vi vår första viktiga seger – vi har nämligen skrivit till ett helt stycke om integration i det politiska program som klubbades igenom på kongressen. Det är vi stolta över!

Inget vi kan vänta med

Samtidigt är integrationen, precis som vår vice ordförande Julia lyfte i kongressens talarstol, en fråga som är viktig NU. Det är inget vi kan vänta med. Därför är vi också väldigt glada för att vår motion, om att Saco studentråd ska verka för ett ökat antal snabbspår för nyanlända akademiker och utökade möjligheter att få sin utländska examen validerad, klubbades igenom i sin helhet under kongressen och att den togs emot så positivt av övriga kongressombud. Vi har satt integrationsfrågan på agendan och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med detta framöver!

Vidare mottogs våra motioner om normkritisk pedagogisk fortbildning för undervisande högskolepersonal respektive breddad rekrytering ur ett jämlikhetsperspektiv positivt av kongressen. Båda motionerna lyfter vår vision om en mer tillgänglig och inkluderande högskola.

"Samhällsingenjör" till Saco

Sist, men absolut inte minst, vill vi också gratulera vår eminenta före detta ordförande Henrietta Flodell som på kongressen blev invald som ledamot i Saco studentråd.

"När jag som ordförande försökte förmedla till våra medlemmar vad vår funktion är och varför vi är viktiga brukade jag kalla oss för ”samhällsingenjörer”. Det är vi som är proffs på alla de kuggar som utgör samhället, och hur de tillsammans får apparaten att snurra." Så sade Henrietta när hon beskrev varför vårt perspektiv är viktigt i Saco och vi kan inget annat än att instämma.

Efter en för oss mycket lyckad kongress fortsätter vi att sätta integrationsfrågan i centrum för att kunna hålla den apparat som är samhället snurrande i rätt riktning!