Vi sätter människan före vinsten!

ASSR delegation PSI congress 2017
Heike Erkers
Heike Erkers och Charles G. Mukwaya
Hansslag för stöd med mensskydd till Burkina Faso

Efter snart en vecka på PSI:s världskongress snurrar det i huvudet. Det är fullt av ny kunskap, idéer och vilja att förändra.

Vi har träffat fackliga kollegor från hela världen och vi har utbytt erfarenheter. Deras berättelser om sin verklighet blir också vår verklighet. Fackliga rättigheter blir inte verklighet förrän de omfattar alla arbetstagare över hela världen.

PSI, Public Services International, har avslutat sin 40:e världskongress. De 800 delegaterna är på väg hem tillsammans med 500 övriga deltagare. Kongressen har varit en bra kongress och måste betraktas som ett steg framåt för PSI. Tillsammans med de andra svenska förbunden har vi bidragit till att göra skillnad.

"Fyllt av kött och blod"

Vi har beslutat om ett nytt handlingsprogram, Människan före vinsten, som ska styra PSI:s verksamhet de kommande fem året. Ett handlingsprogram, det kan låta torrt och byråkratiskt, men när det är fullt av mål och aktiviteter om så viktiga områden som att bekämpa främlingsfientlighet, om jämställdhet och om stöd för hbtq-personer så blir det ett handlingsprogram fyllt av kött och blod.

Programmet lyfter den viktiga frågan om offentliganställdas strategiskt viktiga roll i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna, det lyfter frågan om skatteflykt och penningtvätt och det lyfter den för fackföreningsrörelsen avgörande frågan om organisering och rekrytering av nya, unga medlemmar. Och självklart handlar det om våra medlemmar vardag. Om rätten till anständiga arbeten i kommuner, i regioner och i statlig förvaltning. Det handlar om kollektivavtal, om medbestämmande och om rätten att strejka.

Vår gemensamma motion från Sverige om mens som en mänsklig rättighet antogs av en enig kongress. Vi har beslutat bifalla resolutionen om en demokratisk och självständig palestinsk stat sida med sida med en israelisk, som har möjlighet att tillhandahålla offentliga tjänster av god kvalitet för sina medborgare och där man uppmanar medlemsländerna att arbeta för att deras regeringar ska arbeta för att FN:s säkerhetsrådsresolution 2334 följs och de olagliga bosättningspolitiken upphör.

Vi har ställt frågor om EU:s och USA:s olika avtal med exempelvis Turkiet, Libyen, Niger, Chad och Mexiko. Avtal vars syfte i huvudsak är att hindra flyktingar att ta sig Europa eller USA. Och vi arrangerade ett särskilt möte om den svenska regeringens initiativ Global Deal.

Vi har manifesterat mot mäns våld mot kvinnor och krävt ett stopp för kärnvapenskramlet mellan USA och Nordkorea. Vi har träffat våra parter i lokala utvecklingsprojekt och har stora förhoppningar på bifall på våra ansökningar till Union to Union. Och vi har demonstrerat för fackliga rättigheter också för anställda i FNs administration.

Blåser "full storm"!

Sist, men inte minst, förbundsordförande Heike Erkers har hållit två starka tal till kongressen. Det ena om migration och flyktingar. Det andra mot främlingsfientlighet och rasism. Heike inledde så här:

”För tre år sedan samlades den europeiska valkretsen, EPSU, till kongress i Toulous. Då talade jag om vår oro över de främlingsfientliga vindar som vi såg svepa över Europa. Mycket har hänt sedan dess. 

Idag kamrater, idag blåser det full storm! I Europa har vi nationalistiska och främlingsfientliga partier i många nationella och lokala parlament. Flera av dem med nazistiska rötter. Och det har gått fort.

För några veckor sedan tilläts nazister att demonstrera öppet i Sverige.  Nazister marscherade på gatorna i Göteborg, stöveltrampen ekade mellan husen. De drivs av hat, de drar sig inte för att använda våld.

Och Europa är inte ensamt. Runt om i världen finns ledare som förespråkar hat, främlingsfientlighet, islamofobi, rasism, homofobi och xenofobi. Listan är mycket längre. De stänger gränser, de bygger murar och de vill hindra människor att mötas. Det kan vi aldrig acceptera.”

Kongressen beslutade förstås också om en ny styrelse. Vi valde i total enighet om både ordförande Dave Prentice från Storbritannien och generalsekreterare Rosa Pavanelli från Italien. En ny styrelse är också på plats där förbundet genom Heike Erkers har en ersättarplats.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter- Vi lever inte I en isolerad del av världen där vi kan göra som vi vill. Globaliseringen är ett faktum i vår tid. Arbetsmarknadens regler förändras snabbt. Fackliga rättigheter i världen krymper. Facklig solidaritet är en nödvändighet också för att skydda vår svenska modell.

Kongressen är avslutad och det är nu arbetet börjar. Med det starka handlingsprogrammet People over Profit kommer det att bli ett starkt vapen i våra kommande  utmaningar.