Vi ska jobba för en tillgänglig högskola

Fler vägar in på högskolan, fler studentbostäder och minska den psykiska ohälsan bland studenter. Det blev ledorden när det nya studentrådet samlades i helgen för att sätta igång verksamhetsåret 2017/2018.

Under verksamhetsåret 2017/2018 kommer vi i studentrådet arbeta efter devisen ”en tillgänglig högskola”. Högre utbildning ska vara tillgänglig för alla, och studentrådets ambition är att fortsatt vara en aktiv röst både inom förbundet, mot SACO och i den samhällspolitiska debatten.

För att högskolan ska bli tillgänglig för alla anser vi att fler vägar in på högskolan behövs, och detta kommer vara en av våra fokusfrågor under året. Vi vill därför se fler antagningsmöjligheter till högskolan, exempelvis genom intervju eller antagningsprov, vid sidan av det urval som i dagsläget vanligtvis sker genom betyg och högskoleprov. Ökade resurser till mindre högskolor och satsningar på distansutbildningar är också det nödvändigt för att fler, oavsett vart i landet du bor, ska ges möjlighet till att studera högre utbildning.

Bostadsbristen i många av landets universitets- och högskolestäder är enorm. Detta är gör högskolan otillgänglig då många tvingas tacka nej till en utbildning på grund av att en inte hittar någonstans att bo. Boendesituationen för studenter är därför Studentrådets andra fokusfråga. Fler bostäder behöver byggas, och i synnerhet mindre hyresrätter med lägre hyra som studenter har råd att bo i. Studentrådet vill också se en samordning av de alla bostadsköer till studentlägenheter som finns för att underlätta för blivande studenter att få en bostad vid påbörjade studier.

En sista fokusfråga under verksamhetsåret kommer vara att arbeta för studenters hälsa. Var tredje student upplever stress och psykisk ohälsa som ett hinder i utbildningen. Därför behövs exempelvis fler kuratorer inom högskolornas och universitetens studenthälsa. Vi vill också jobba för en sjukförsäkring bättre anpassad för studenter.

I helgen hade vi i det nya Studentrådet vårt första möte. Efter två dagar fulla av planering blickar vi nu fram emot ett år med medlemsmöten, kongresser och påverkansarbete. 

Under helgen har vi också spikat att rubriken för årets medlemsmöte den 13 oktober kommer vara ”Feel facking good”. Dagen kommer belysa just psykisk ohälsa; hur den ser ut i vårt samhälle och i studielivet, men också vad vi kan göra för att förebygga att folk blir sjuka från första början. Håll utkik här på bloggen och på vår Facebook-sida för mer info om medlemsmötet framöver!

Lina Ahl, ordförande i styrelsen för Akademikerförbundet SSR:s studentråd