Vi skriver under #vistårinteut

Akademikerförbundet SSR väljer idag att skriva under uppropet Vi står inte ut, med stöd för att ensamkommande barn och unga ska få amnesti, att omflyttningarna av dem ska stoppas samt att utvisningar av dem ska frysas.

Ensamkommande barn och ungdomar lever idag i Sverige ofta i en ohållbar situation. Det sker omflyttningar av unga som har rotat sig i skola och som har trygga familjehem eller HVB-hem till Migrationsverkets anläggningsboenden på ett sätt som är helt orimligt ur ett humanitärt perspektiv. Åldersuppskrivningar, allt för långa väntetider, utvisningsbeslut och annat gör att flera barn och unga har tagit livet av sig och mångdubbelt fler mår väldigt dåligt.

Som yrkesförbund för akademiker inom socialt arbete har vi många medlemmar som möter de här barnen och ungdomarna dagligen. Vi får nu många synpunkter från dessa medlemmar att situationen för många ensamkommande barn och unga är ohållbar. Det är skolkuratorer, socialsekreterare, HVB-föreståndare och många andra som beskriver hur barn och unga som lyckats rota sig, lärt sig språket och börjat fungera väl i skolan och på fritiden nu rycks upp ifrån allt som är tryggt. Våra medlemmar upplever att de beslut som nu drabbar dessa ensamkommande barn och unga inte är att sätta barnens behov i centrum eller att följa Barnkonventionen.

Vi tar ställning för ett Öppet Sverige

Förbundet har sedan flera år tillbaka arbetat med fokusområdet Öppet Sverige där vi bland annat har tagit ställning för att:

  • Asylrätten måste värnas och att de som har asylskäl bör får permanent uppehållstillstånd eftersom all erfarenhet och forskning på området stödjer att det bäst främjar en bra integration och etablering. Därmed anser vi att den nuvarande asyllagstiftningen bör rivas upp till förmån för permanenta uppehållstillstånd som huvudregel.
  • Inga utvisningar av barn och unga ska ske till Afghanistan under rådande omständigheter.
  • Ensamkommande barn och unga bör inte flyttas ifrån sin trygga miljö för att de fyller 18 år, utan bör få avsluta sina gymnasiestudier innan såväl boendesituation som uppehållstillståndssituation förändras.

Med anledning av det dramatiskt försämrade läget för många ensamkommande barn och unga i Sverige just nu menar vi att det är rimligt för Akademikerförbundet SSR att ställa sig bakom uppropets krav, även om vi i vissa delar har ett utvecklat resonemang om hur situationen för ensamkommande barn och unga bäst säkras i jämförelse med uppropets krav.

Uppropets krav är:

  1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
  2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
  3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

På lördag 11 mars är det en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm arrangerad av uppropet #Vistårinteut. Förbundet stödjer aktivt, inte bara uppropet, utan även Röda Tråden-marschen och manifestationen. Läs mer på deras hemsida.

Förbundets olika ställningstaganden i de här frågorna finns samlade under rubriken Öppet Sverige.