Vi söker ett regionombud för uppdrag i Hallands län (20%)