Vi söker ett regionombud för uppdrag i Skåne (30 %)

Vill du ha ett roligt ideellt uppdrag med eget ansvar där du får sprida goda värderingar och skapa engagemang på arbetsplatser?

Som regionombud är du en del av förbundets stöd till föreningar och lokala fackliga företrädare inom kommunal sektor. Förutom att vara mentor till mindre erfarna lokala och regionala fackliga kollegor får du förmånen att hålla facklig grundutbildning, skapa regionala nätverksträffar och skola in lokala företrädare i den lokala löneöversynsprocessen om så behövs.

Vi önskar att du har god erfarenhet av lokalfackligt arbete, intresse av att dra igång föreningar, ett ikraftsättande och medlemsrekryterande förhållningssätt. Du gillar att sätta igång och hålla i processer. Du trivs med att stå inför och leda grupper.

Att vara regionombud är ett centralt förtroendeuppdrag vilket innebär tjänstledighet från ordinarie arbetsuppgifter under uppdragets period.

Förbundet står för ersättning för lönebortfall, ett månatligt arvode samt utbildning och handledning i uppdraget. Mandatperioden är tre år, uppdraget förutsätter körkort och tillgång till bil.

Är du intresserad eller känner någon som borde vara det, hör av dig till organisationssekreterare Mona Anderson, 070-617 44 80 eller mona.anderson@akademssr.se

 

Vi vill ha din intresseanmälan med facklig CV senast den 31 januari 2020 till mona.anderson@akademssr.se