Vi står upp för vetenskapen!

Faktaresistens och ”fake news” har blivit ett allt större problem. Känslor och åsikter väger för många lika tungt som evidensbaserad kunskap. Därför tar vi ställning för vetenskap och forskning tillsammans med March for Science!

– Att ”fake news” och faktaresistens vinner mark är oerhört farligt i ett samhälle som vill värna öppenhet, solidaritet och alla människors lika värde.  För oss som akademikerförbund är det självklart att stå upp för evidensbaserad kunskap och en saklig samhällsdebatt. Därför stödjer Akademikerförbundet SSR March for Science, säger förbundsordförande Heike Erkers. 

Initiativet till att manifestera för vetenskapen kommer från USA. Lördagen den 22 april 2017 kommer manifestationen March for Science att äga rum i mer än 400 städer runt om i världen. Genom att samlas världen över vill rörelsen också visa att vetenskapen inte känner några gränser. Att mångfald och öppenhet inte bara är en del av dess natur utan också en av dess styrkor.

Här i Sverige hålls manifestationer i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Umeå. För den som är intresserad av att delta finns mer information på March for Sciences hemsida, på Facebook (Stockholm, Göteborg, Uppsala och Umeå) och på Twitter (Stockholm, Göteborg).

Vetenskap berör alla

Vetenskap är att ställa frågor och testa dem. Det är att tänka logiskt, metodiskt, öppet och nyfiket. Det är också att vara öppen för att ändra sin inställning när man ställs inför nya rön och fakta. Detta gäller alla vetenskapsområden, från naturvetenskap och matematik till samhällsvetenskap och humaniora. 

Vi är akademiker, men vetenskap är inte bara en akademisk fråga. Vetenskap är en viktig kugge i hjulet för vår utveckling som samhälle. Det är något som berör oss alla, något som tillhör alla. Samhällsdebatten kring vetenskap och nya rön som utmanar den rådande kunskapen är en viktig del av det demokratiska samtalet. I tider då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt om uppmärksamheten är det dags att höja rösterna.

Tillsammans tar vi ställning för forskningen och lyfter fram vikten av både källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

March for Science bjuder in till en manifestation:

  • för att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap.
  • för att alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden.
  • för att lyfta fram allt vetenskapen ger oss, och för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.