Vi träffar de första deltagarna i snabbspåren

Snabbspåren för samhällsvetare, jurister och ekonomer är i full rullning. Idag träffar Johan Kovaniemi och Hanneli Lindholm deltagarna i snabbspåret och berättar om den svenska modellen, vad facket kan hjälpa till med och om den svenska arbetsmarknaden för akademiker.

Vi som förbund har varit med sedan i fjol och pressat på för att snabbspåren skulle komma igång. Så visst är det jätteroligt att äntligen få träffa de första deltagarna i snabbspåret.

Snabbspåren för samhällsvetare startade vid Stockholms universitet i augusti i år. Utbildningen vänder sig till nyanlända samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, med minst treårig högskoleutbildning som ser staten som en potentiell arbetsgivare.

Målsättningen är dels att göra det lättare för nyanlända akademiker att få anställning inom sitt utbildningsområde genom att ge dem möjligheten till kompletteringsutbildning och praktik. Men också att ge arbetsgivare i branscher med bristyrken hjälp med kompetensförsörjningen.

Läs mer om snabbspåren på Stockholms universitets hemsida.