Viktig förstärkning av socialtjänsten måste bli långsiktig

Det är en nödvändig och mycket välkommen satsning på den sociala barn- och ungdomsvården som regeringen aviserar. Nu är det viktigt att de extra pengarna leder till en långsiktig och hållbar förstärkning av socialtjänsten, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Vårändringsbudgeten för 2017 kommer enligt besked idag att innebära att den sociala barn- och ungdomsvården tillförs 150 miljoner kronor 2017. Det är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Pengarna får användas för att öka antalet socialsekreterare och arbetsledare samt administratörer som kan frigöra tid för socialsekreterarna. Tillsammans med en tidigare förstärkning innebär det att den sociala barn- och ungdomsvården tillförs 360 miljoner kronor i år för ökad bemanning.

– Vi välkomnar att den sociala barn- och ungdomsvården får en förstärkning i form av ökad bemanning. Personalomsättningen inom socialtjänsten är mycket hög och många kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare och arbetsledare. En starkt bidragande orsak är att arbetsbelastningen på många håll är orimligt hög, säger Heike Erkers.

Krisen inom socialtjänsten har växt fram som en följd av brister i arbetsmiljön och löneutveckling under en rad år och kommer att ta tid att vända.

– Den förstärkning som regeringen nu aviserar är helt nödvändig och nu är det av mycket viktigt att kommunerna förvaltar den väl. Det får inte stanna vid tillfälliga åtgärder. Varje kommun behöver ha en strategi för en långsiktig och uthållig förbättring av arbetsvillkor, löner och yrkesutveckling inom socialtjänsten, säger Heike Erkers.