Viktig information om Kommunals varsel inom privat vård och omsorg

Kommunal varslar om strejk och nyanställningsblockad från och med den 13 december klockan 12, inom privata vårdföretag på Almega Vårdföretagarna avtalsområden Bransch Omsorgsverksamhet (E) och Bransch Äldreomsorg (F).

Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har pågått under en längre tid. Kommunal har valt att varsla om konfliktåtgärder för att få till ett nytt kollektivavtal.

Kommunal om varslet med lista på berörda företag.

För Akademikerförbundet SSR:s medlemmar finns ett gällande kollektivavtal som löper. Alla Akademikerförbundet SSR:s medlemmar ska därför arbeta som vanligt, det vill säga business as usual, och lön utbetalas som vanligt av arbetsgivaren.

Akademikerförbundet SSR följer händelseförloppet och har sedan tidigare tillsammans med Fysioterapeuterna inlett egna avtalsförhandlingar med Almega Vårdföretagarna. Cirka 1 100 av Akademikerförbundet SSRs medlemmar är privatanställda inom detta avtalsområde.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar uppmanas dock att förhålla sig strikt neutrala vid en eventuell konflikt mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna, vilket innebär följande:

  • Du inte ska utföra arbetsuppgifter som ligger inom Kommunals avtalsområde och som omfattas av konfliktvarslet.
  • Du ska enbart utföra dina ordinarie arbetsuppgifter på samma sätt som de utfördes innan konflikten.
    • Vid minsta osäkerhet om arbetsuppgifterna omfattas av konfliktvarslet ska du i första hand vända dig till arbetsgivaren, som i sin tur bör kontakta Kommunal för att få deras tolkning av vilka arbetsuppgifter som kan respektive inte kan utföras. Det är det fackförbund som har lagt konfliktvarslet som kan och ska tolka konfliktvarslet.  Vid behov kan du även vända dig till förbundet som i sin tur kan kontakta Kommunal i frågan.
  • Om arbetsgivarna försöker omdisponera eller omorganisera personal, verksamhet eller arbetsuppgifter från Kommunals avtalsområde till att utföras av dig som medlem i Akademikerförbundet SSR kan det vara ett försök att kringgå konflikten. Om det sker kontakta förbundet genom SSR Direkt för råd.
  • Om det uppstår oenighet mellan dig och din chef om huruvida ett visst arbete ska utföras eller inte så bör du kontakta förbundet genom SSR Direkt. Kontakta också SSR Direkt om du uppfattar en situation som oklar eller om du har andra frågor kring hur en eventuell konflikt ska hanteras på din arbetsplats.

Vid eventuella frågor kontakta SSR Direkt 08-617 44 71.

Är du inte medlem i Akademikerförbundet SSR?

När det är varsel om konflikt på arbetsplatsen är det viktigt att vara med i ett fackförbund. Du får hjälp med alla frågor som uppstår och om dina arbetsuppgifter blir utsatta för blockad får du konflikersättning från ditt fackförbund. Bli medlem.

För den senaste informationen om läget i konflikten hänvisas i första hand till Kommunals www.kommunal.se.