Viktiga samhällsutmaningar i fokus på ordförandekonferensen

Under helgen samlades styrelsen och regionordföranden från hela landet tillsammans med kanslipersonal för att diskutera hur Akademikerförbundet SSR kan möta viktiga samhällsutmaningar.

På agendan stod bland annat frågan om ny socialtjänstlag, förbundets projekt för bättre integration – Öppet Sverige – och den kommande kampanjen mot ökad ohälsa i arbetslivet. Det är frågor som berör och spänner brett över samhällets alla sektorer där våra medlemmar finns representerade, statlig, kommunal och privat sektor.

En annan fråga som väcker stort engagemang är kompetenskraven i socialtjänsten. På senare tid har flera röster höjts om att tumma på kraven eftersom det är svårt att rekrytera socionomer. Förbundet har protesterat kraftfullt. Det är inte brist på socionomer, det är brist på goda arbetsvillkor och rimliga löner.

Styrelsen beslutade nyligen att erbjuda kostnadsfri socionomauktorisation – något som redan väckt stort gensvar. Konferensen kunde också glädja sig åt ett mycket efterlängtat regeringsbeslut om att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Beslutet är ett resultat av enträget påverkansarbete från Akademikerförbundet SSR.