Viktigare vara tränad än ostressad

Känner du dig ofta jäktad på jobbet? Om du har bra kondition får stressen inte samma negativa effekter som för den som är otränad, enligt ny forskning.

Att stress påverkar hälsan negativt är känt sedan tidigare. Men en studie från Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att det framför allt gäller personer med dålig kondition. 

– Det nya är att det inte tycks finnas samma negativa samband mellan stress och ohälsa för den som är tränad. God kondition skyddar alltså mot de negativa effekterna av stress, säger Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin och institutionen för kost och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Han har tillsammans med kollegan Ingibjörg Jonsdottir vid Institutet för stressmedicin länge studerat kopplingen mellan fysisk aktivitet och stress. De har tidigare visat att personer som är friska men mindre aktiva löper större risk att utveckla stressrelaterad ohälsa som depression, ångest och utbrändhet jämfört med personer som rör sig mer. Personer som är stressade men vältränade får också färre stressymtom jämfört med sina otränade kollegor.

Den aktuella artikeln fokuserar på hur träningen påverkar följderna av stress, som risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 200 personer ingår i studien och forskarna har tittat på deras stressnivå, kondition, blodfetter, BMI, blocktryck och sockerbalans. Resultatet visade att när deltagarna med bra kondition blev stressade fick de inte negativa effekter som högt blodtryck och höga blodfetter i samma utsträckning som de otränade deltagarna.

– Stress är i grunden nyttigt; historiskt har vi behövt det för att försvara oss mot yttre faror. Det kan därför vara svårt att förstå varför stress ger negativa effekter, men det verkar alltså framför allt gälla för personer som är otränade.

Mats Börjesson menar att resultaten har stor betydelse för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats.

– Arbetsgivare bör lägga lika mycket vikt vid att öka stresståligheten, genom att folk får röra på sig, som vid att minska stressen. Det innebär inte att arbetsmiljön kan vara hur dålig som helst så länge folk tränar, men det är också viktigt att lyfta faktorer som skyddar mot stress, säger han.

Läs mer om stress och arbetsmiljö

Från sjuk till frisk: Chefen tog stressen på allvar

En miljon mår dåligt på grund av jobbet

Andelen helgjobbande akademiker ökar