Viktigt att förebygga hot och våld på arbetet

Många av Akademikerförbundet SSR:s chefsmedlemmar arbetar i verksamheter där hot och våld är vanligt. Att motverka hot och våld är en mycket viktig arbetsmiljöfråga för oss. Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete.

– Vi lanserar fyra filmer som speglar olika situationer med hot och våld i arbetslivet. Syftet med filmerna är att de ska användas som utgångspunkt för diskussioner om hot och våld på arbetsplatserna och i våra lokalföreningar, säger Margareta Bosved, kommunikationschef på Akademikerförbundet SSR.

Filmerna visar olika realistiska scenarier som handlar om såväl situationer med fysiskt våld och hot som trakasserier via sociala medier. Till varje film finns information om vad som gäller, vem som ansvarar för vad, checklistor och länkar till mer information. 

– Arbetsgivaren har huvudansvaret för säkerhetsfrågorna. Men det bästa resultatet uppstår om medarbetare, chefer och skyddsombud arbetar tillsammans med arbetsgivaren för att förebygga hot och våld. Därför är det viktigt att öka kunskaperna och arbeta systematiskt med de här frågorna, säger förhandlingschef Markus Furuberg.

Vad är det egentligen som gäller vid hot och våld på jobbet? Vem ansvarar för vad? Vad ska du som är chef göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats? Hur kan man motverka att situationer uppstår? 

– För att ge svar på det och många andra frågor har vi samlat en mängd information med bland annat checklistor och goda råd för både chefer, medarbetare och skyddsombud på vår hemsida, säger Margareta Bosved.

En undersökning som Novus gjorde för Akademikerförbundet SSR i februari och mars 2016 visade att var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet under de senaste två åren. Undersökningen omfattar 3 165 intervjuer.

– Tyvärr vet vi att hot och våld drabbar många av våra medlemsgrupper, även våra chefsmedlemmar. Det är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva känna sig hotad eller utsättas för våld på grund av sitt arbete. Om välfärdens viktiga medarbetare inte kan arbeta obehindrat är det i förlängningen ett hot mot demokratin, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Filmerna har producerats i samarbete med Makeriet AB.

Se filmerna om Hot och Våld här. 

Läs mer om hur hot och våld i arbetslivet kan motverkas här.

Det går också att ladda ner förbundets handbok och hot och våld.