Vila i frid Vera Usenova

Vera Usenova, ordförande ASKWR, Association of Social Workers in the Kirgiz Republic

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet om att Vera Usenova inte längre finns bland oss. Vera Usinova avled efter en tids sjukdom och blev 79 år. Vera var in i det sista en hårt arbetande ordförande för Association of Social Workers of the Kyrgyz Republic, ASWKR, ett uppdrag hon innehaft under många år.

Som ledare för de kirgiziska socialarbetarna arbetade Vera Usenova hårt för bättre villkor inom det sociala arbetet. Hon tog fighten mot korruption och med makthavare som inte såg värdet av en fungerande socialtjänst med professionella socialarbetare. Hon stod på de svagaste sida och hon kämpade för barnen och de ungas rätt till en trygg uppväxt och för mat till Kirgizistans fattiga pensionärer. Veras insatser i arbetet med att bygga upp den kirgiziska socialarbetarorganisationen ASKWR är ovärderliga och ASKWR är idag en stark nationell professionsorganisation för socialt arbete och på god väg att också bli en stark och självständig facklig organisation. Vi saknar Vera djupt, men vårt goda samarbete kommer att fortsätta präglat och inspirerat av Veras goda ledarskap.

Akademikerförbundet SSR har under många år i projektform genom stöd ur Solidaritetsfonden stött den kirgiziska socialarbetarorganisationen. Det har skett genom ett administrationsstöd till deras olika kommunikationskanaler, framför allt den rikstäckande tidning som förmedlar nyheter inom det sociala fältet. ASKWR är idag en stark organisation med medlemmar över hela landet. Det är en viktig part i samtal med regeringen om villkoren för det sociala arbetet och om utvecklingen av professionen.