Vilka etiska problem möter skolkuratorn i sitt arbete?