Vilken betydelse får arbetsmiljöfallet i Krokom?

Arbetsmiljöfrågan är fokus på många sätt idag – både chefens egen arbetsmiljö och chefers arbetsmiljöansvar. Mot bakgrund av fallet i Krokom, där två chefer ställdes inför rätta för att en medarbetare tog sitt liv, har Akademikerförbundet SSR:s chefsjurist Ullika Dalén gjort en föreläsning som du kan se här i tre delar.

Föreläsningen beskriver bakgrund, domarna i tingsrätt och hovrätt samt riksåklagarens överklagande och en del om vad man kan resonera kring när det gäller bedömningar och förutsättningar för arbetsmiljöansvaret. En viktig erfarenhet och kunskap för dig som är chef.

I nummer 4 av Chefstidningen finns artiklar om chefers arbetsmiljöansvar och i höst kommer Arbetsmiljöverket med en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kommer också att inspektera första linjens chefers arbetsmiljö inom vård och omsorg under de kommande tre åren.

Rusta cheferna

Förutsättningarna och stödet för att klara arbetsmiljöansvaret måste förbättras. Chefers egen arbetsmiljö och möjligheter att klara arbetsmiljöansvaret är viktigt för resultaten i verksamheterna och ett hållbart arbetsliv. Cheferna måste rustas genom kunskap, rutiner, verktyg och mandat.

Arbetsmiljöansvar för chefer – fallet Krokom

Föreläsning av chefsjurist Ullika Dalén, Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. Ovan ser du den första delen av föreläsningen. Nedan hittar du länkar till samtliga tre delar. Använd gärna filmerna vid era APT, ledningsgrupper och utbildningar. Vi hoppas att de kan hjälpa till att öka kunskapen.

Del 1

Del 2

Del 3