Vilket stöd har chefen?

En bra chef ska stötta och hjälpa sina anställda. Men vem stöttar chefen och ger hen råd när det behövs? Det pratar vi om i årets första upplaga av Chefspodden.

Chefer har mycket ansvar för allt från verksamhet och ekonomi till medarbetare och arbetsmiljö. Men det är viktigt att komma ihåg att chefer också är anställda och att även de behöver råd och stöd. Chefers löner och avtal behöver också bevakas och förbättras, och chefers arbetsmiljö och trygghet är lika viktiga som för vilken anställd som helst. 

Chefer har det tufft idag och när de vänder sig till våra chefsförhandlare kan det handla om allt från ett nytt jobb och råd om avtalet till att man har en förtroendekris och kommer att förlora jobbet och behöver ett gediget förhandlingsstöd.
Chefer jobbar för mycket och kan ha otydliga uppdrag. Man behöver balans mellan krav och resurser, rimligt antal medarbetare och rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

I årets första avsnitt av Chefspodden pratar vi om chefers förutsättningar, chefsrollen och vad chefer behöver veta och får för stöd. Chefsstrateg Hanna Broberg gästas i studion av Margaretha Sandberg, ordförande i Svensk chefsförening och personalchef i Sundbybergs stad, samt Helena Nicklasson som är förbundets chefsförhandlare – och själv har lång erfarenhet som chef.