Vill du göra skillnad och bli mentor till en nyanländ?

I höst inleder Kompetensföretagen och Akademikerförbundet SSR ett spännande samarbete med den ideella organisationen Nema Problema. Syftet med projektet är att, genom mentorprogram, hjälpa nyanlända att ta steget in på den svenska arbetsmarknaden. Vill du vara med? Bli mentor. 

De nyanlända projektdeltagarna kommer att ha akademisk bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området. I programmet kommer exempelvis ekonomer, jurister, socionomer, samhällsvetare och personalvetare matchas med mentorer med liknande erfarenhet. Du som läser detta kan göra en insats i projektet genom att agera mentor åt en nyanländ.

Att vara mentor innebär i korthet att du träffar din adept en gång i månaden under åtta månaders tid och med hjälp av din erfarenhet och branschkännedom stöttar adepten i hens arbetssökande. 

På Nema Problemas hemsida kan du redan nu läsa mer och anmäla intresse.

Ta chansen att engagera dig!