Vill du vara med och forma framtidens arbetsplatser?

Nu utbildar vi dig som har inflytande över kompetensförsörjning, arbetsmiljö och utformning av arbetsplatsen. 

2,3 miljoner människor i Sverige går till ett kontor varje dag. En av tre i arbetsför ålder har en funktionsvariation som påverkar vardagen. Det säger sig självt att både arbetsgivare och arbetstagare skulle tjäna på och må bättre av arbetsplatser som fungerade för alla.

En universellt utformad arbetsplats är från början inkluderande och behöver inte i efterhand anpassas eller specialutformas. Den passar de allra flesta och rymmer, värdesätter och tar tillvara olikheter.

Universiell utformning av arbetsplatser handlar om:

  • arbetsplatsens fysiska utformning
  • den psykosociala miljön
  • arbetets organisering och ledning
  • kompetensförsörjning och rekrytering

Vi ska öka kunskaperna om hur fysisk och psykosocial arbetsmiljö samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation.

Parallellt med metod- och modellutvecklingen kommer du som är nyckelperson på de deltagande arbetsplatserna att utbildas. Ni får tillgång till checklistor, verktyg och förslag på arbetssätt. Därigenom vill vi skapa permanenta strukturella lösningar.

Just nu har vi utbildningar i Stockholm, Varberg, Umeå, Göteborg, Malmö, Östersund, Gävle och Örebro. Läs mer och anmäl dig genom att klicka här.