Vill inte åka på extra kostnader

Hur tänker ni i Göteborg? Kerstin Olsson, strateg för chefsförsörjning i Göteborgs stad, svarar.

Hur resonerar ni kring ledarskapskonsulter?
– Ledarskapskonsulter ska komplettera den kompetens vi inte har själva. Centralt har vi till exempel ett program för dem som går från medarbetare till första linjens chef, där jobbar vi mycket med vårt eget folk och kompletterar med konsultinsatser.

Har ni riktlinjer för ledarskapskonsulter?
– Nej, det är upp till varje förvaltning. Däremot har vi ramavtal för Göteborgs stad och kranskommunerna. Det finns 25 konsultleverantörer att välja mellan när det gäller chefsutveckling, lika många för chefscoachning.

Hur ser ramavtalen ut?
– Det finns ett fast timpris där allt förarbete, genomförande och efterarbete ingår. Vi har skrivit det så för att inte drabbas av extra kostnader, där tror jag annars att många blir lurade. Inför det senaste ramavtalet fick alla sökande arbeta med samma case. Sedan tittade vi på hur företagens beskrivning av sina verktyg och vetenskapliga teori kom ut i handling.

Vad har ramavtalen lett till?
– De har tvingat oss att bli bättre beställare, att definiera vad det är som ska göras. Tidigare var det mer att konsulterna sålde in sina tjänster och talade om för oss vad vi behövde. Nu inventerar vi våra behov och lägger en beställning. Vi har krav på vetenskaplighet och evidens. Men vi behöver fortfarande bli bättre på att definiera vad det är för insats vi behöver. Ibland kan vi för lite för att kunna göra en bra beställning. Det leder till att konsulten får för fria händer och gör det den tycker borde vara bra.

När tar ni in ledarskapskonsulter?
– Det kan vara när det behövs någon utifrån med mer legitimitet i en viss fråga än vad som finns internt. Ibland är det en fördel att få in någon som gjort likande saker och kommer in i vår verksamhet med nya ögon. I vissa fall kan ledningen behöva ”köpa in en syndabock”, någon som kan forcera fram saker. Som enskild chef kan det också vara svårt att driva igenom en förändring, man kan behöva luta sig mot en konsult. 

Vilka uppgifter kan de utföra?
– Det handlar om vilken beställning du gör och varför. Men för mig är det förvånande att Stockholms läns landsting tar in en konsult för att skriva protokoll. Den som skriver protokoll äger rätten att tolka och rätten till förankring. Det handlar om inflytande och påverkan, det är viktigt att vi äger den processen själva. Frågan är också om du ska betala 1 200 kronor i timmen för någon som för protokoll, när du själv kanske kostar 600 kronor i timmen. Däremot har vi på Göteborgs stad haft konsulter inne vid sammanträden för att få återkoppling på hur vi kan ha kortare möten där folk är mer delaktiga.

Hur länge ska de vara inne?
– Det ska vara en avgränsad insats. Nu ska vi till exempel anlita en utredningsprojektledare som ska vara inne under max tre månader. Vi skulle kunna göra arbetet själva, men kan inte få loss någon i dagens slimmade organisation.

TEXT: JENNIE AQUILONIUS

Läs mer: Konsten att inte anlita konsulter