Vinsttak för utförare inom socialtjänsten

På tisdagen presenterade Ilmar Reepalu Välfärdsutredningen. Han föreslår bland annat att privata utförare inom socialtjänsten måste ha ett särskilt tillstånd som är kopplat till en vinstbegränsning.

I sitt betänkande Ordning och reda i välfärden har Ilmar Reepalu sett över villkoren för privata företag och organisationer som bedriver välfärdstjänster med offentliga medel. Syftet är att säkerställa att skattepengar används till den verksamhet de är avsedda för och att överskott generellt går tillbaka till verksamheten.

Inom socialtjänsten har andelen privata utförare ökat på flera områden under 2000-talet.

2014 drevs till exempel 80 procent av HVB-hemmen med placeringar enligt lagen om vård av barn och unga i enskild regi.

Ilmar Reepalu föreslår att företag eller organisationer som utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten måste ha ett tillstånd för att ta emot offentliga medel. Tillståndet är kopplat till ett vinsttak. Utföraren får inte ta ut mer än sju procent plus statslåneräntan, som länge legat på tre procent, på så kallat operativt kapital. Om vinsten är högre måste pengarna återinvesteras i verksamheten.

Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tycker att det är bra att diskussionen kommer upp.

– De viktigaste förslagen handlar så klart om att begränsa vinstuttagen  hos offentligt finansierade välfärdsverksamheter. Hur man ser på det handlar i grund och botten om politiska värderingar och därför skapar förslaget debatt. Som förbund har vi sagt att kvalitet är viktigare än driftsformer men också att vi vill förhindra oskäliga vinstuttag. Däremot har vi inte tagit ställning till Reepalus konkreta förslag, säger hon.

Enligt utredningen får Inspektionen för vård och omsorg förelägga utförare som inte uppfyller lagens krav att åtgärda bristerna. Inspektionen kan hota med vite och även återkalla tillstånd.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.