VIP - Viktig intressant person

Personer med funktionsnedsättning har en större risk att bli utsatta för våld. Veckans socialtjänstpodd är inspelad på MR-dagarna där årets tema var rätten till ett liv fritt från våld. 

Jeanette Wåhslén och Carin Elander från Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad föreläste på dagarna om hur man kan förebygga våld genom programmet Viktig Intressant Person - VIP. Det är ett våldsförebyggande program som riktar sig mot personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Programmet består av tolv lektioner med olika teman känslor, försvar, våld, jag som person och fördjupningar av det. Vid varje tillfälle arbetar man med övningar, delar erfarenheter och lär sig känna igen känslor.

Carin menar att det gör att deltagarna känner sig mindre ensamma och att programmet minskar risken för att hamna i destruktiva relationer. Vill man inte berätta eller prata om något så har alla deltagare rätt att passa och det är något som Carin menar att alla deltagare använder sig av tills de känner sig tillräckligt trygga.

Skiljer sig från samhällets normer

Jeanette berättar att personer med funktionsnedsättning har en större risk att utsättas för våld för att de har en livssituation som skiljer sig från samhällets normer. Man kan vara väldigt beroende av andra, ha en svag ekonomisk ställning och ha en lägre utbildningsnivå och det kan i sin tur göra att man har svårt att tillgodogöra sig information och att man har en större risk att bli manipulerad av andra. BRÅ uppskattar att så mycket som varannan kvinna med psykisk funktionsnedsättning är utsatt för våld.

Det handlar inte bara om fysiskt våld utan det kan också handla om andra former som psykiskt och ekonomiskt våld. Eftersom risken också är högre att man utsätter andra för våld som psykiskt och intellektuellt funktionsnedsatt så riktar programmet sig också mot det. Gruppen pratar om att alla känslor är ok men var och en måste ta ansvar för sitt beteende. 

VIP riktar sig mot personer som bor i gruppbostäder eller deltar i daglig verksamhet eller verksamheter inom socialpsykiatrin i stadsdelen. Grupperna är uppdelade utifrån kön och om man har en intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Responsen från gruppdeltagarna har varit att man börjar förstå sina rättigheter och att man därför vågar säga ifrån. Någon har velat flytta från sin bostad. En annan har velat ha ett bankomatkort för att kunna styra sin ekonomi själv. Ytterligare andra har velat förändra beslutsprocessen på sin gruppbostad.

Stärker deltagarnas självkänsla

Personal på gruppbostäder vittnar om att boende som gått VIP börjar säga ifrån och stå för sina åsikter på ett helt nytt sätt. Det ser Jeanette och Carin väldigt positivt på. Syftet med programmet är att stärka deltagarnas självkänsla. Jeanette betonar fördelarna med att arbeta utifrån en manual och att våga arbeta våldsförebyggande med den här målgruppen. Carin avslutar med att kunskapen om funktionsnedsatta utsatthet för våld måste stärkas.

Det är allt för vanligt att verksamheter för funktionsnedsatta riskerar att fungera som rättsfria zoner där det är personalens värderingar som avgör allvar i övergrepp. Istället för att våld polisanmäls behandlas det som brister i bemötandet. Det måste förändras för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras.