#Vistårinteut fick hederspris

Rörelsen #vistårinteut tilldelades idag Svensk socialpolitisk förenings hederspris. Genom manifestationer, opinionsbildning och solidaritet har rörelsen riktat strålkastarljuset mot asylsökande barn och ungdomars utsatta situation.

Rörelsen #vistårinteut arbetar på ett förtjänstfullt sätt för asylsökande, ensamkommande barns och ungdomars rättigheter. Genom manifestationer och opinionsbildning, byggd på fakta, kunskap och egna erfarenheter, har rörelsen lyft en angelägen socialpolitisk diskussion i syfte att skapa konkret förändring.

I sitt målmedvetna arbete är #vistårinteut bärare av viktiga värden såsom mänskliga rättigheter, solidaritet och medmänsklighet.

Svensk socialpolitisk förenings hederspris delas ut till en person eller organisation som har gjort en betydande socialpolitisk insats. En insats som kan vara av engångskaraktär eller bestå av att man har tillägnats en särskild uppgift eller haft en längre tids engagemang inom socialpolitiken. Priset delades ut av Akademikerförbundet SSR:s socialpolitiska chef Camilla Sköld och mottogs av Helena Lindroos och Sara Edvardson Ehrnborg från #vistårinteut.