#Vistårinteut samlas i Göteborg

Medan socialdemokraterna håller partikongress i Göteborg samlas rörelsen #Vistårinteut för att visa på behovet en annan politik för ensamkommande barn och ungdomar. Akademikerförbundet SSR ställer sig bakom rörelsen.

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Rörelsen ser dessa barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Akademikerförbundet SSR är en av alla de organisationer som valt att skriva under uppropet #Vistårinteut, med stöd för att ensamkommande barn och unga ska få amnesti, att omflyttningarna av dem ska stoppas samt att utvisningar av dem ska frysas. Som yrkesförbund för akademiker inom socialt arbete har vi många medlemmar som möter de här barnen och ungdomarna dagligen. Vi vet genom dem att situationen för många ensamkommande barn och unga är ohållbar. 

Aktiviteter

Varje dag ordnas aktiviteter utanför och inne på Svenska mässan. På söndagen den 9 april hålls en marsch från Götaplatsen klockan 12.30 med avslut vid Svenska mässan. Mer information om aktiviteterna hittar du på hemsidan för #Vistårinteut.