Webbplatsen som guidar nyanlända, handledare och arbetsgivare

Nu lanseras webbplatsen Vägen till jobben – från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg. Webbplatsen innehåller information och stöd för både arbetsgivare och handledare i kommuner och landsting och för nyanlända med relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet.

Behov av kompetens

Kommuner, landsting och regioner har ett stort behov av att rekrytera kvalificerad arbetskraft, samtidigt som många nyanlända med utbildning och yrkeserfarenhet har kommit till Sverige de senaste åren. Här gäller det att ta tillvara deras kompetens och se till de når fram till rätt jobb. För att vägleda och informera om vilka vägar som finns har därför SKL tillsammans med nio fackliga organisationer tagit fram webbplatsen.  

Adressen är www.vagentilljobben.se