Webbsändning: Makt utan mandat

Vilka är de policyprofessionella? Denna växande grupp människor som sitter på politisk makt och inflytande men saknar mandat? Lär dig mer om aktörerna i maktens korridorer.

 

I gruppen policyprofessionella ingår den växande kategorin aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan som är anställda för att bedriva politik. Det omfattar exempelvis politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Rent numerärt har kategorin ökat kraftigt i svensk politik framförallt under de senaste två decennierna. Dess inflytande har också ökat markant. Det är något som tas upp i boken Makt utan mandat.

I vår webbsända föreläsning berättar en av författarna till boken, forskaren och professorn Stefan Svallfors, mer om sin forskning kring denna nya sociala och politiska kategori och dess verksamhet.

Se webbsändningen live eller i efterhand på förbundets YouTube-kanal.