Webbsänt seminarium om arbetsmiljö

Läget inom socialtjänsten är väldigt ansträngt med hög personalomsättning och hög arbetsbelastning. Hur ser chefer och politiker på arbetsmiljöfrågorna? I webbseminariet diskuterar vi vad som krävs för en hållbar socialtjänst där medarbetare väljer att vara kvar.

I uppsatsen ”Spelets regler – Arbetsmiljö och verksamhetsstyrning inom socialtjänsten” har Jessica Hoff intervjuat chefer, medarbetare och politiker om arbetsmiljö och styrning. Hennes uppsats har fått pris av AFA Försäkring och Prevent.

Ansvaret för uppdrag och resurser, rekrytering, kvalitet, kompetens och en god arbetsmiljö hänger ihop. Synen på arbetsmiljö och verksamhetsstyrning, på organisation och medarbetare framkommer i Hoffs intervjuer om verksamhets- och arbetsmiljömål inom socialtjänsten.

Föreläsare

Jessica Hoff presenterar materialet och analysen från sin uppsats. I seminariet medverkar även Monika Johansson, Camilla Sköld och Hanna Broberg från Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. Endast uppsatspresentationen webbsänds.

Du kan se diskussionen live klockan 14.00 den 16 februari, men seminariet finns också tillgängligt i efterhand.